1. Quion
  2. Algemeen
  3. Beloningsbeleid

Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid van Quion 

Het beloningsbeleid van Quion Groep B.V. (Quion) is ontwikkeld overeenkomstig huidige wet- en regelgeving voor beloningen in de financiële sector. Het beloningsbeleid van Quion is afgestemd op de omvang, organisatie en activiteiten van Quion. Het beloningsbeleid wordt periodiek gereviewd.

De beloning van onze medewerkers 

In onze dienstverlening staat het klantbelang centraal. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in de manier waarop wij onze medewerkers belonen. De beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is uitsluitend vast en bevat geen variabel deel. Voor Directieleden is een deel van de beloning wel variabel.

De hoogte van het variabele deel van de beloning bedraagt als hoofdregel maximaal 20% van het vaste salaris van het directielid en is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk en de door het betreffende directielid behaalde doelstellingen. Deze doelstellingen bestaan altijd voor ten minste de helft uit niet-financiële doelen. Een toegekende variabele beloning wordt in de regel in geld uitgekeerd volgend op het jaar waarop de beoordeling betrekking heeft (het prestatiejaar).

Quion Groep B.V. is eindverantwoordelijk is voor het beloningsbeleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan voor haar medewerkers. Voor directieleden ligt dit bij Blauwtrust Groep B.V.

Het totaalbedrag dat Quion aan variabele beloning voor haar medewerkers heeft uitbetaald  in 2022, met betrekking tot het prestatiejaar 2021, bedraagt € 299.640 zijnde 1,2% van de totale loonsom.  Quion heeft geen medewerkers in dienst die een totale beloning hebben ontvangen van meer dan € 1 miljoen.