1. Quion
  2. Corporate
  3. Ratings & Certificeringen

Fitch Ratings 

Onze activiteiten worden sinds 2005 jaarlijks beoordeeld door Fitch Ratings: een onafhankelijke instantie die ratings toekent aan bedrijven in de financiële sector.  Wij waren in dat jaar zelfs de eerste hypotheekservicer die zich door Fitch liet beoordelen. De afgelopen jaren hebben wij onze goede waardering van Fitch voortdurend behouden.

Fitch geeft onze een rating voor primary servicing (RPS) en special servicing (RSS). 
Ratings worden gegeven op een schaal van 1 (sterk) tot 5 (zwak).

Over de periode 2019/2020 heeft Quion de hoogste Fitch ratings van Europ: RPS1- en RSS1-

Rating onderwerpen 

Fitch kijkt naar de volgende onderwerpen van onze organisatie:

  • Ervaring van het management team
  • Financiële stabiliteit
  • Medewerkers en opleidingen 
  • Processen en compliance
  • Technologie
  • Portefeuille management prestaties 
  • Servicing methodiek – regulier beheer
  • Servicing methodiek – bijzonder beheer

ISAE 3402  

Wij beschikken over een ISAE 3402 type 2-mededeling. In deze mededeling geeft Deloitte Accountants aan dat onze (hypothecaire) processen het afgelopen jaar betrouwbaar hebben gefunctioneerd. Als onze business partner kunt u  met het ISAE 3402 type 2-rapport invulling geven aan uw verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de aan ons uitbestede processen en inherente risico’s binnen deze processen.

ISO 27001 

Dagelijks verwerken wij de persoonlijke gegevens van ruim 400.000 huishoudens. Hier gaan wij vanzelfsprekend zorgvuldig mee om. Wij doen dit sinds 2017 volgens de wereldwijd erkende norm van ISO 27001. Deze norm geeft richting aan ons managementsysteem rondom informatiebeveiliging,. Hierbij zorgen we niet alleen voor de veiligheid van de gegevens van de ruim 420.000 huishoudens voor wie wij de hypotheek verwerken, maar ook de gegevens van onze eigen medewerkers.