1. Quion
  2. Corporate
  3. Ratings & Certificeringen

Fitch Ratings 

Onze activiteiten worden sinds 2005 jaarlijks beoordeeld door Fitch Ratings: een onafhankelijke instantie die ratings toekent aan bedrijven in de financiële sector.  Wij waren in dat jaar zelfs de eerste hypotheekservicer die zich door Fitch liet beoordelen. De afgelopen jaren hebben wij onze goede waardering van Fitch voortdurend behouden.

Fitch geeft onze een rating voor primary servicing (RPS) en special servicing (RSS). 
Ratings worden gegeven op een schaal van 1 (sterk) tot 5 (zwak).

Over 2017 heeft Quion de volgende ratings verkregen: RPS2+NL en RSS2+NL.  Hiermee hebben wij één van de hoogste gecombineerde ratings van Europa. 

 

 

Rating onderwerpen 

Fitch kijkt naar de volgende onderwerpen van onze organisatie:

  • Ervaring van het management team
  • Financiële stabiliteit
  • Medewerkers en opleidingen 
  • Processen en compliance
  • Technologie
  • Portefeuille management prestaties 
  • Servicing methodiek – regulier beheer
  • Servicing methodiek – bijzonder beheer

ISAE 3402  

Wij beschikken over een ISAE 3402 type 2-mededeling. In deze mededeling geeft Deloitte Accountants aan dat onze (hypothecaire) processen het afgelopen jaar betrouwbaar hebben gefunctioneerd. Als onze business partner kunt u  met het ISAE 3402 type 2-rapport invulling geven aan uw verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de aan ons uitbestede processen en inherente risico’s binnen deze processen.