1. Quion
  2. Corporate
  3. Testimonials
  4. Gerben Karsch

Gerben Karsch - Nationale Nederlanden 

"Wij werken sinds 2012 samen met Quion  in de productlijn HQ Hypotheken. Toen het wettelijk mogelijk werd dat klanten ook in bankproducten fiscaal vriendelijk konden sparen voor hun pensioen richtte Nationale-Nederlanden NN Bank op. Zo konden wij inspelen op deze ontwikkeling. Met HQ Hypotheken konden (en kunnen) wij de activazijde van de bankbalans managen." 

  

Quion en Nationale-Nederlanden  

"Nationale-Nederlanden is content met de verwerking van Quion. Regelmatig voeren wij met Quion overleg om de dienstverlening richting financieel adviseurs te verbeteren. We vinden het belangrijk dat we daar ook de adviseurs bij betrekken." 

Rolverdeling 

"Ik coördineer binnen Nationale-Nederlanden de samenwerking met Quion. Communicatie is in zo’n samenwerkingsverband cruciaal. Bij Nationale-Nederlanden gaan we graag voor maatwerk. Dat zit onze natuur én cultuur. Binnen het HQ model hebben we een andere rol. Dat doet een beroep op je aanpassingsvermogen. Net zo goed als dat ik wil weten wat ik van Quion mag verwachten, moet ik ook heel goed weten wat zij van mij verwachten." 

Samen gaan voor resultaat 

"De belangrijkste les die ik persoonlijk meeneem uit de samenwerking? Het is een dooddoener, en juist daarom is het waar: maak duidelijke afspraken. Dat is een voorwaarde voor een goede samenwerking. Mooi voorbeeld: in 2014 hebben wij de samenwerking geïntensiveerd. Wij hebben commercieel en operationeel een aantal zaken verbeterd, hierdoor is de omzet flink gestegen. Goed resultaat na een jaar goed samenwerken."