1. Quion
  2. Algemeen
  3. Disclaimer

Disclaimer 

Voor  het gebruik van deze website (www.quion.com) van Quion Groep BV gelden de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bezoek aan en het gebruik van deze website betekent dat u instemt met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Gebruik website

Quion stelt de op deze website aangeboden informatie met zorg samen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. De door Quion op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Quion verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door Quion worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de geboden informatie voor uw eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar websites, producten en diensten van derden zijn slechts opgenomen voor uw informatie. Quion aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites, producten en diensten . Ook controleert Quion niet op de juistheid, volledigheid, acualiteit en betrouwbaarheid van informatie op die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Quion is rechthebbende danwel heeft een gebruiksrechtop de op deze website opgenomen gegevens, teksten,  illustraties, foto’s, grafisch materiaal, logo's, (handels-)namen en (waren- en dienst-)merken daaronder begrepen. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Quion is het de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of  links naar de website van Quion aan te bieden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Geen aansprakelijkheid

Quion sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van bezoek en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Ook het zonder onderbreking en foutloos functioneren van deze website wordt niet gegarandeerd. Quion spant zich tot het uiterste in om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Quion aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

formulier extra terugbetalen

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Quion behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen, op welke wijze dan ook.

Klachtenservice

Quion stelt het op prijs als u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Zo kan Quion proberen een passende oplossing te vinden en biedt het Quion de gelegenheid om haar dienstverlening te verbeteren.

U kunt uw klacht sturen naar:

Quion Groep BV
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam

of

klachten@quion.com