1. Quion
  2. Nieuws
  3. Detail

Extra terugbetalen (aflossen) in 2022  

Wilt u extra terugbetalen in 2022? Doe dit dan via IDEAL op uw Mijnleninginzicht. Zorg ervoor dat u een extra terugbetaling met IDEAL uiterlijk op dinsdag 20 december 2022 heeft gedaan.

Indien u na deze datum de extra terugbetaling verricht, kunnen wij deze niet meer tijdig verwerken en wordt het bedrag niet meer verwerkt op uw jaaropgave 2021.

Wilt u extra terugbetalen maar geen gebruik maken van IDEAL?  

Zorg er dan voor dat uw betaling voor zondag 11 december is uitgevoerd. Alleen dan kunnen wij u garanderen dat het bedrag verwerkt wordt op uw jaaropgave 2022.

Let op! Dit geldt alleen als u een bedrag overmaakt dat groter is dan 210% van het bedrag dat u maandelijks betaalt voor uw lening.

Is het bedrag kleiner dan 210% van uw maandtermijn? Dan verwerken wij de extra terugbetaling na 30 dagen met terugwerkende kracht op uw rente. De teveel betaalde rente wordt verrekend met uw volgende maandbedrag. De extra terugbetaling zal dan worden meegenomen op uw jaaropgave van 2023.

Let op!  

Wilt u een extra betaling doen of heeft u dit al gedaan? Dan kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van de voorwaarden van uw lening. Indien een vergoeding van toepassing is, ontvangt u hiervan altijd een berekening. 

Meer informatie over extra terugbetalen (aflossen)