1. Quion
  2. Nieuws
  3. Detail

Extra terugbetalen (aflossen) in 2018  

Let op! Wilt u nog extra terugbetalen (aflossen) in 2018? Doe dit dan op tijd!

Wilt u nog in 2018 extra terugbetalen? Zorg dan dat het bedrag uiterlijk 10 december 2018 op onze bankrekening is bijgeschreven. Alleen dan garanderen wij dat het bedrag verwerkt wordt op de jaaropgave 2018. 

Let op: bovenstaande geldt alleen als u een bedrag overmaakt dat groter is dan 210% van het maandbedrag dat u maandelijks betaalt voor uw lening.

Maakt u een bedrag over vóór 10 december 2018 en is dat bedrag kleiner dan 210% van het maandbedrag dat u maandelijks betaalt voor uw lening? Dan verwerken wij deze extra terugbetaling na 30 dagen. Met maandtermijn bedoelen wij de verschuldigde hypotheekrente en, indien van toepassing, de periodieke aflossing.

Let op: bovenstaande geldt ook alleen als u een bedrag overmaakt dat niet bedoeld is voor uw (bank)spaar- en/of hybridehypotheek.

Extra terugbetalingen op uw (bank)spaar- en/of hybridehypotheek leggen wij altijd voor bij uw verzekeraar, in verband met de fiscale bandbreedte berekening. Wij zijn dan afhankelijk van de verwerkingstermijnen van uw verzekeraar. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de extra terugbetaling wordt verwerkt op de jaaropgave 2018.

 

Betaalt u een bedrag extra terug na 10 december 2018?

Dan kan het zijn dat dit niet wordt verwerkt op de jaaropgave 2018. Het bedrag wordt dan verwerkt op de jaaropgave 2019. Uiteraard verwerken wij het ontvangen bedrag altijd met terugwerkende kracht per de datum dat wij het bedrag hebben ontvangen. Met ingang van die datum betaalt u ook het lagere maandbedrag.

 

Let op! 

Wilt u een extra betaling doen of heeft u dit al gedaan? Dan kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van de voorwaarden van uw lening. De vergoeding wordt berekend volgens de voorwaarden van de AFM. Indien een vergoeding van toepassing is, ontvangt u hiervan altijd een berekening. 

 

Meer informatie over extra terugbetalen (aflossen)