1. Quion
  2. Nieuws
  3. Detail

Extra terugbetalen (aflossen) in 2019  

Let op! Wilt u nog extra terugbetalen (aflossen) in 2019? Doe dit dan op tijd!

Wilt u nog in 2019 extra terugbetalen? Dan heeft u twee opties:

1. Terugbetalen via mijnleninginzicht.nl
Wanneer u tot en met 20 december 2019 een bedrag van meer dan 210% van uw maandbedrag extra terugbetaalt via mijnleninginzicht.nl verwerken wij dit nog in 2019. Alleen wanneer u tot en met 20 december 2019 een bedrag terugbetaalt, garanderen wij dat het bedrag verwerkt wordt op de jaaropgave over 2019. 

2. Terugbetalen door handmatig over te schrijven
Wanneer u tot en met 13 december 2019 een bedrag van meer dan 210% van uw maandbedrag extra terugbetaalt via mijnleninginzicht.nl verwerken wij dit nog in 2019. Alleen wanneer u tot en met 13 december 2019 een bedrag terugbetaalt, garanderen wij dat het bedrag verwerkt wordt op de jaaropgave over 2019. 

Let op: bovenstaande geldt  alleen als u een bedrag overmaakt dat niet bedoeld is voor uw (bankspaar- en/of hybridehypotheek.

Extra terugbetalingen op uw (bank)spaar- en/of hybridehypotheek leggen wij altijd voor bij uw verzekeraar, in verband met de fiscale bandbreedte berekening. Wij zijn dan afhankelijk van de verwerkingstermijnen van uw verzekeraar. Daarom kunnen wij in december niet garanderen dat de extra terugbetaling wordt verwerkt op de jaaropgave over 2019.

Kleinere bedragen

Maakt u in december een bedrag over dat  kleiner is dan 210% van het maandbedrag dat u maandelijks betaalt voor uw lening? Dan verwerken wij deze extra terugbetaling na 30 dagen.

Betaalt u een bedrag extra terug na bovengenoemde data?

Dan kan het zijn dat dit niet wordt verwerkt op de jaaropgave 2019. Het bedrag wordt dan verwerkt op de jaaropgave 2020. Uiteraard verwerken wij het ontvangen bedrag altijd met terugwerkende kracht per de datum dat wij het bedrag hebben ontvangen. Met ingang van die datum betaalt u ook het lagere maandbedrag.

 

Let op! 

Wilt u een extra betaling doen of heeft u dit al gedaan? Dan kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van de voorwaarden van uw lening. Indien een vergoeding van toepassing is, ontvangt u hiervan altijd een berekening. 

Meer informatie over extra terugbetalen (aflossen)