1. Quion
  2. Nieuws
  3. Detail

Aanvraagvolume verdubbelt  

Het aantal hypotheekaanvragen bereikt bij Quion een all time high. We zien het volume verdubbelen. We tellen zelfs 35% meer aanvragen dan de records van december vorig jaar.

We ervaren dit als een gevoelige situatie, want in deze uitzonderlijke omstandigheden zonder fysiek contact kunnen wij onze teams slechts zeer beperkt opschalen. Wij verkeren gelukkig nog in de zeer dankbare omstandigheden dat het aantal ziektemeldingen ook laag is. Onze teams zijn gezond en wij hopen dat ook u dit zolang mogelijk mag zien binnen uw organisatie.

Wij hebben afgelopen weekend extra gewerkt om deze week zo goed mogelijk te starten. Toch verwachten wij dat we in de loop van volgende week verhoogde verwerkingstermijnen moeten gaan communiceren.

Wij waarderen uw hulp 

Wij kunnen het bijzonder waarderen als u ons als distributiepartner helpt om de verwerkingstermijnen zo strak mogelijk te houden. U kunt dit doen door:

  • alleen wanneer het noodzakelijk is telefonisch contact op te nemen. Iedere statusvraag neemt kostbare tijd in die wij niet kunnen inzetten om aanvragen te behandelen.
  • de juiste stukken zo correct mogelijk aan te leveren
  •  waar mogelijk gebruik te maken van externe brondata: bijvoorbeeld Inkomens Bepaling Loondienst (IBL) via Ockto of het UWV verzekeringsbericht buiten de Ockto app.

Nog geen aanpassingen in kaders 

Graag maken wij u er op attent dat wij op dit moment nog niet kunnen afwijken van afgesproken kaders en richtlijnen. Pas nadat eventuele aanpassingen zijn afgestemd met de geldverstrekkers informeren wij onze distributiepartners over de aanpassingen die wij doorvoeren in het mid office en bijzonder beheer domein. Zo kunnen wij zorgvuldig invulling geven aan de uitdagingen die we met elkaar het hoofd moeten bieden door COVID19. 

Wij houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip.