1. Quion
 2. Nieuws
 3. Detail

Uiterste aanleverdata 2023  

Met het einde van dit jaar in zicht, delen wij graag met u de uiterste aanleverdata voor 2023. Per proces treft u de voorwaarden aan met daarbij de uiterste aanleverdata.

Let op:  

- Indien u op 31 december 2023 nog geen bindend kredietaanbod (BKA) heeft ontvangen, kunt u geen gebruik maken van de voorwaarden en normen 2023. Er vindt na deze datum automatisch een (her)beoordeling plaats op basis van de voorwaarden en normen 2024.

- De HDN schema’s worden in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 december aangepast naar de normen van 2024. Wilt u een aanvraag op basis van de voorwaarden en normen van 2023 indienen, dan dient u de aanvraag voor woensdagavond 22.00 uur 20 december 2023 in te sturen. Aanvragen welke wij ontvangen op donderdag 21 december 2023 (na oplevering HDN-schema’s) worden standaard getoetst op de voorwaarden en normen 2024.  

- Een reeds uitgebracht bindend kredietaanbod (BKA) wordt niet omgezet naar de normen van 2024. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het bindend kredietaanbod kan een nieuwe aanvraag ingediend worden, waarbij de op dat moment geldende rente van toepassing is en er getoetst wordt op de voorwaarden en normen 2024.  

I. Aanvragen voor aankopen woning (inclusief meeneemregeling), oversluiten en verhogen hypotheek   

Wilt u in 2023 een bindend kredietaanbod (BKA) ontvangen welke tot stand is gekomen op basis van de normen van 2023?  

 • Stuur dan uiterlijk vrijdag 15 december 2023 alle stukken in via DA/DX (HDN) naar Quion. U ontvangt van ons een bindend kredietaanbod (BKA) mits het getekend renteaanbod al door ons ontvangen is. En er geen aanvullende vragen en/of aanvullende documenten benodigd zijn
 • Stuur dan uiterlijk zondag 17 december 2023 alle stukken in via DA/DX (HDN) naar Quion. Wij spannen ons in om u te voorzien van een bindend kredietaanbod (BKA) mits het getekend renteaanbod al door ons ontvangen is. En er geen aanvullende vragen en/of aanvullende documenten benodigd zijn  

Moet de hypotheek nog passeren in 2023? Volgt u dan de onderstaande 3 stappen:  

1. Stuur dan uiterlijk maandag 11 december 2023 alle stukken in via DA/DX (HDN) naar Quion. U ontvangt van ons een bindend kredietaanbod (BKA) mits het getekend renteaanbod al door ons ontvangen is. En er geen aanvullende vragen en/of aanvullende documenten benodigd zijn.

2. Stuur dan uiterlijk woensdag 20 december 2023 het getekende bindend kredietaanbod (BKA) naar Quion.

3. De notaris geeft uiterlijk vrijdag 22 december 2023 voor 12.00 uur de passeerdatum aan ons door.

II. Aanvragen in verband met ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid

Wilt u in 2023 een bindend kredietaanbod (BKA) ontvangen welke tot stand is gekomen op basis van de
normen van 2023?

 • Stuur dan uiterlijk woensdag 13 december 2023 alle stukken aan Quion. U ontvangt van ons een
  bindend kredietaanbod (BKA) mits het getekend renteaanbod al door ons ontvangen is. En er geen
  aanvullende vragen en/of aanvullende documenten benodigd zijn

Wilt u een spoedaanvraag indienen voor de processen onder I. of II.?

Gezien de verwachte drukte gedurende het einde van het jaar verzoeken wij u zo min mogelijk
spoedaanvragen in te dienen. Ook op spoedaanvragen zijn de bovengenoemde richtlijnen van
toepassing. Heeft u toch een spoedaanvraag, dan spannen wij ons in om hieraan tegemoet te komen.
Het dossier dient aan een van de volgende criteria te voldoen:

 • De lening dient binnen 5 werkdagen te passeren
 • De ontbindende voorwaarden in de koopakte of koop/aanneemovereenkomst verlopen binnen 5
  werkdagen


III. Het doen van een extra aflossing

Wilt uw relatie nog een extra aflossing in 2023 doen die ook in 2023 verwerkt wordt? Dan zijn dit de
mogelijkheden:

 • Handmatig overmaken kan uiterlijk zondag 10 december 2023 onder vermelding van hetcontract en leningdeelnummer
 • Via de portal (Mijn Leninginzicht) uiterlijk maandag 18 december 2023

Let op: dit geldt alleen wanneer uw relatie meer dan 210% van de maandtermijn van de hypotheekovermaakt en het geen hybride- of spaarhypotheek betreft.

IV. Het indienen van bouwdepot declaraties

Wilt u dat een bouwdepotdeclaratie wordt uitbetaald in 2023? Dan zijn dit de mogelijkheden:

 • Zorgt u ervoor dat de bouwdepotdeclaratie via e-mail en/of post uiterlijk maandag 18 december
  2023 door ons ontvangen is
 • Zorgt u ervoor dat de bouwdepotdeclaratie via het portal (Mijn Leninginzicht) uiterlijk dinsdag 19
  december 2023
  is ingediend

Namens de Quion collega’s wensen we iedereen alvast een succesvolle decembermaand toe!