1. Quion
  2. Services
  3. Quion Service Platform

Quion Service Platform 

Ons architectuurlandschap is een ‘best-of-breed’-oplossing met het Quion Service Platform (QSP) als belangrijkste component. Het QSP bestaat uit het standaardpakket FORCE aangevuld met specifiek voor Quion ontwikkelde maatwerk . Het platform kent koppelingen met HDN, BKR, SFH, AFM en NHG, maar ook specifieke koppelingen zoals premieberekeningen, spaarsaldi en premie-incasso. 

Met het QSP ondersteunen wij onze totaalpropositie voor het preventief en regulier beheer van hypotheken op de Nederlandse hypotheekmarkt. In de geïntegreerde mid- en back office van QSP coördineren wij  alle operationele activiteiten. Het QSP geeft daarnaast het bijzonder beheer systeem ‘OnGuard’ de juiste triggers voor effectief management. 

 

 

 

Speerpunten QSP 

1. Kwaliteit
Het QSP kent een geïntegreerde mid- en back office met één aanspreekpunt. Daarnaast zijn alle financiële gegevens tot op leningniveau te herleiden conform de eisen van de Europese Centrale Bank. Alle financiële en operationele informatie is dus terug te vinden in het QSP. Om ervoor te zorgen dat niet iedere medewerker bevoegd is om gevoelige informatie te lezen en/of verwerken, kent QSP een uitgebreide autorisatiemodule. 

QSP stimuleert de gebruiker ook om via een vooraf opgestelde workflow te werken. Dit stimuleert de efficiency en minimaliseert onnodige fouten. Door continue feedback op de processen op te vragen en best practises te delen, focussen wij op de een excellente klantervaring. 

2. Effectiviteit
Wij hebben een duidelijke clean desk policy. Papierloos werken hoort bij onze mentaliteit en werkwijze. Alle documenten die wij ontvangen, scannen wij op één centrale plaats. Deze scans starten vervolgens - zoveel mogelijk op basis van Straight Through Processing (STP) - diverse activiteiten van een workflow in het QSP. De originele documenten bewaren wij voor onze business partners in het fysieke archief van Cintas.

Aan de activiteiten die toch door onze medewerkers worden uitgevoerd, zijn Service Level Agreements (SLA’s) gekoppeld. Deze SLA’s zijn afgestemd zijn met onze business partners. Het management heeft via het QSP een gebruiksvriendelijke monitorfunctie voor de SLA's. Doorlooptijden en werkvoorraden zijn real time inzichtelijk via de management cockpit. 

3. Flexibiliteit
Flexibiliteit is een vereiste om succesvol te ondernemen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Het QSP werkt met parameters voor zowel producten als processen. Deze parameters kunnen naar eigen wens worden ingericht. Daarnaast maakt de modulaire architectuur gebruik van één component voor verschillende processen. De zogenaamde 'business rule engine' ondersteunt ook een grote diversiteit aan acceptatiekaders. En dat alles zonder tussenkomst van onze software leverancier. Dit geeft ons de flexibiliteit, zelfredzaamheid en snelheid die nodig is om het product of de dienst van onze business partners snel en zorgvuldig op de Nederlandse hypotheekmarkt te introduceren. Hierbij is het zelfs mogelijk om uw huisstijl over te nemen in alle communicatie.

4. Continuïteit
Niemand kan voorspellen wat er morgen gaat gebeuren. Maar met het QSP zijn wij in ieder geval niet gebonden aan een locatie om onze activiteiten uit te voeren. Het QSP is volledig web-based. Medewerkers en andere gebruikers kunnen vanaf iedere gewenste locatie met een computer en internetverbinding werken in het QSP.