1. Quion
  2. Services
  3. Servicing hypotheken
  4. Datamigratie

Datamigratie 

Uw hypotheekactiviteiten geheel of voor delen uitbesteden is een belangrijke strategische stap. Zowel organisatorisch als technisch beschouwd. Activiteiten die u voorheen op een eigen locatie, door eigen mensen, in een eigen systeem verrichtte, draagt u over aan een nieuwe organisatie. Een organisatie met eigen mensen én een eigen systeem. Wanneer u al een eigen hypotheekportefeuille heeft opgebouwd, is de zorgvuldige transitie van de hypotheekgegevens naar uw nieuwe partner in business een randvoorwaarde voor succes.   

Track record 

Sinds 1993 heeft Quion aanzienlijke ervaring opgebouwd met portefeuillemigraties. In 2012 hebben wij zelfs onze volledige mid- en back office gemigreerd naar een nieuwe platform: het Quion Service Platform (QSP). In het totaal migreerden wij ruim 165.000 overeenkomsten van diverse mid- en back office applicaties naar dit platform. Deze migratie heeft ons de sleutel in handen gegeven om onze business partners door middel van een uitgebreid controleraamwerk een uniforme, gestandaardiseerde migratie te garanderen naar het QSP.  

Deze uniforme werkwijze bewees haar effectiviteit niet lang na deze interne migratie. In 2013 migreerden wij ruim 230.000 overeenkomsten van DSB Bank in faillissement naar het QSP. De volgende migratie van ruim 30.000 overeenkomsten is gerealiseerd in oktober 2014. En ook een volgende migratie staat al in de startblokken.  

Data eXcellence 

Wij werken bij deze belangrijke portefeuillemigraties samen met de experts van Data eXcellence. Data eXcellence is gespecialiseerd in datamigraties en heeft hiervoor alle vereiste certificaten. De data wordt via een afgesloten, beveiligde omgeving naar het QSP gemigreerd. Uiteraard pas nadat alle controletellingen zijn goedgekeurd. Gedurende het gehele migratietraject wordt u als business partner intensief betrokken in het project. Zo behoudt u inzicht en overzicht van uw data voor én na migratie.  

Migratieproces 

Om de operationele continuïteit te borgen, vindt de complete datamigratie plaats gedurende één conversieweekend. Voorafgaand aan dit weekend vinden diverse proefconversies plaats om het controleraamwerk volledig aan te sluiten op uw specifieke portefeuille. Na de laatste proefconversie volgt een generale proefconversie. Net als in een generale repetitie simuleren wij tijdens deze proefconversie het hele migratieproces tot in de details. Tot slot voert een onafhankelijke auditor een audit uit op het gehele proces van datamigratie en de consistentie van de geconverteerde data. 

Overweegt u uw hypotheekportefeuille uit te besteden? 

Wilt u meer weten over het migreren van uw data? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. In een vrijblijvend gesprek bespreken wij graag met u de mogelijkheden om uw portefeuille zorgvuldig te migreren naar het QSP.