1. Quion
  2. Services
  3. Zorgplicht invullen

Zorgplicht optimaal invullen 

De Wet Financieel Toezicht schrijft aanbieders van hypotheken en consumptief krediet voor dat zij aan bepaalde eisen moeten voldoen. Dat u als aanbieder deskundig en betrouwbaar moet zijn, staat buiten kijf. Echter het gaat verder. 

U moet als aanbieder ook de zorgplicht naar uw klanten in kunnen vullen en transparantie vormt een steeds belangrijker onderdeel binnen het servicen van hypothecair en consumptief krediet. Kunt u aan al deze eisen voldoen of zoekt u hierin een betrouwbare en geschikte partner? 

Wij bieden middels het Quion Service Platform (QSP) een moderne online omgeving om deze belangrijke facetten van zorgplicht voor u in te vullen en uit te voeren. Automatische koppeling met externe bronnen (zoals het AFM register) zijn hierbij van groot belang. De gehele keten van advies tot beëindiging van de hypotheek of het krediet moet beheersbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden. Wij kunnen u hier geheel in ondersteunen. 

Compliance 

Wanneer u processen aan ons uitbesteedt, verhuist u de activiteiten, maar niet uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze activiteiten. Die blijven bij u als uitbestedende organisatie. Als uw business partner begrijpen wij uw belang bij een goede beheersing en helpen wij u op uiteenlopende manieren om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen. Denk hierbij aan de integere en beheerste uitvoering van processen, het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (compliance) en het leveren van de juiste rapportages.

Pro-actief en transparant 

Wij richten ons risicobeheersingskader proactief, klantgericht en transparant in. Dit betekent dat wij voortdurend de risico’s en wijzigingen in wet- en regelgeving monitoren die onze services kunnen raken. Om vervolgens gecontroleerd invulling te geven aan deze wijzigingen in onze processen en systemen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij u daar als business partner bij betrekken. Daarnaast rapporteren wij over de effectiviteit van ons risicobeheersingskader.

Compliance overleg 

Heeft u als business partner een bepaalde visie op risico’s of beheersmaatregelen? Dan gaan wij daarover graag met u in gesprek. Wij organiseren daartoe ondermeer een halfjaarlijks compliance overleg. In dit overleg delen servicemanagers en compliance-officers van onze business partners visies en ervaringen rondom uiteenlopende compliance thema’s die van invloed (kunnen) zijn op onze dienstverlening. Zo hebben wij met elkaar gesproken over onder andere het provisieverbod, SEPA en B1 communicatie.

“Het compliance overleg biedt ons de kans proactief van gedachte te wisselen met de collega’s van onze business partners over veranderingen in wet- en regelgeving en de concrete implementatie daarvan in de gehele hypotheek keten.”

Compliance Officer Blauwtrust Group